fbpx

שינוי ויצירת הרגלים חדשים או מיטיבים הם למעשה הבסיס להתפתחות האישית שלנו כבני אדם, הרגלים יכולים להיות מועילים, נטרליים, שליליים או הרסניים, במקרה האחרון של הרגלים הרסניים הם נקראים התמכרות, ולרוב הרגל שלילי שמועצם, ועולה בתדירות הופך משלילי להרסני עם הזמן.ולכן זיהוי, ושינוי הרגלים צריך להפוך להיות הרגל חיובי שנרצה לאמץ בכדי לשפר את איכות החיים שלנו.

בוא נתחל יעם כמה מושגי בסיס שיעזרו לנו לייצר שפה משותפת:

 • דפוס התנהגות (אנושי): מיוחס לפעולות או תגובות של בני אדם מודעות או לא מודעות לגירויים מסויימים, זה כולל פעולות פיזיות חוזרניות, וגם תבניות חשיבה ורגש, בנוסף לתפיסה האינדבידואלית שלנו לחוויה אנושית.
 • הרגל: (ויקיפדיה) דפוס התנהגות שגרתי, שחוזר על עצמו באופן סדיר, אשר נוטה להתרחש באופן בלתי מודע, או יכול להיות מתוכנן בעזרת יצירה של דפוס התנהגות חדש.
 • צרכים אנושיים שמקבלים מענה: לפי מדרג הצרכים האנושי וגם לפי פיררמידת הצרכים של מאסלו כל הרגל עונה על צורך אחד או יותר מבין: צרכים פזיולוגים, צרכי ביטחות, אהבה ושייכות, כבוד והערכה, מימוש עצמי והתעלות.
 • הרגל חיובי: הרגל שקיומו תורם לצמיחה האנושית האישית והכללית במימד חיים אחד או יותר.
 • הרגל שלילי: הרגל שקיומו פוגע בצמיחה ובהתפתחות האישית והכללית במימד חיים אחד או יותר.
 • התמכרות: הרגל שלילי מוגבר לרמה שהפגיעה הופכת להרסנית שתוצאתה הסופית תהיה פגיעה קריטית בחיים ובחיים של הסובבים להתמכרות.
 • הרגל מאינרציה: הרגל שנמשך שכבר לא נותן את המענה המקורי לצורך האנושי.
 • הרגל זמן ומקום: לכל פעולה מתוך הרגל יש זמן ומקום, כמו עישון עם כוס קפה בשעות הבוקר בבית.
 • זמן שבועי מצטבר של הרגל: סכום השעות השבועי המצטבר של הרגל מסויים.
 • סך זמן ההרגל: סך שעות ההרגל בכל החיים (הערכה) של הרגל מסויים.
 • רמת המענה לצורך אנושי: בדירוג סובייקטיבי מ 10-0 מדרגים עד כמה ההרגל נותן מענה לצורך מסויים.
 • משמעות: הסיבה או החזון המייצרים מוטיביצה בעזרת רגשות ודחפים שעוזרות לחזק הרגלים חיוביים ולהשיל הרגלים שליליים.

עצימות ההרגל = תלוי בחיבור ושקלול של כל הפרמטרים הקודמים, והם קובעים עד כמה ההרגל חזק שזה אינדיקציה עד כמה יהיה קשה לשנות אותו.

התמכרות - מיקורדוזינג

הקשר בין הרגלים לאישיות

למעשה אם נביט מלמעלה על אישיות נראה שלמעשה האישיות שלנו מורכבת בעיקר מזהות והרגלים, “אני אוהב אוכל”, “אני טיפוס של בוקר” וכו’, שינוי הרגלים מביא לשינוי אישיות.

שינוי תכונות אישיות בסיסיות בעזרת שינוי הרגלים

לפי מודל חמש התכונות הגדולות כולנו נמצאים בסקאלה של תכונות אישיות בסיסיות ויש צורך לאזנם לפי הסביבה המשתנה, שינוי הרגלים מסויימים יכולים לשנות את תכונת האישיות למצב מאוזן יותר.

תפיסה: תהליך שמתחיל בעזרת קלט חושי, קידוד הקלט בזכרון, ועיבוד בעזרת ההכרה, (התודעה והלוגיקה), כולם יחד יוצרים תפיסה מסויימת של אירועים וחוויות.

מיקרודוזינג ושינוי הרגלים

מיקרודוזינג הוא תהליך מורכב שהשליטה וההצלחה בו אינה מובנת מאילו, אבל במידה ויש הבנה ושליטה בתהליך המיקרודוזינג יש אפשרות שתהליך שינוי ההרגלים יקרה באופן קל ופשוט יותר וזאת עקב נוירו-פלסטיות מוגברת שיש תחת השפעת מיקרודוזינג והיכולת ליצר קשרים חדשים בין נוירונים וכתוצאה הרגלים חדשים. אבל כל זה יכול להתרחש באופן מודע ומדוייק יותר כאשר מצליחים לזהות את ההרגל המקורי ואת הצרכים שעליו הוא עונה.

כמו שניתן להבין מיקרודוזניג כלל לא הכרחי עבור שינוי הרגלים אבל במידה ונעשה באופן נכון ומודע יכול במקרים מסויימים לעזור, במיוחד עם אותם הרגלים “עקשניים” ישנים ועמוקים שעונים על צרכים בסיסיים ומוטבעים עמוק באישיות שלנו ובתת מודע.

מה זה מיקרודוזינג?

רוצים להבין איך עובד תהליך המיקרודוזינג?

הירשמו לקורס אונליין המציע סדרת סרטונים שמסבירים את הבסיס של תהליך מיקרודוזינג.

התחל/י

מוטי חמו
מיקרו-מובמנט

מוטי מפתח שיטת מיקרו-מובמנט חוקר את עולם התפתחות בעזרת הרחבת תודעה, מחבר בין העולם המדעי לבין הנפש והרוח

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן